kwartalnika, R. (2017). Authors. Ameryka ŁAcińSka. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, (1 (95)), 105. Retrieved from http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al/article/view/37