kwartalnika, R. 2017 Apr 28. Authors. Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny. [Online] :1 (95)