kwartalnika, Redakcja. " Authors." Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny [Online],.1 (95) (2017): 105. Web. 4 Jul. 2020