kwartalnika, Redakcja. " Authors" Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny [Online], Number 1 (95) (28 April 2017)