Lenka Zajícová, Radim Zámec (eds.), Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ss. 292

  • Magdalena Krysińska-Kałużna University of Warsaw

Abstract

Z całego świata docierają alarmujące informacje o wymieraniu języków. Zjawisko to jest skutkiem nie tylko fizycznego wymierania użytkowników języków tubylczych, jak to miało i ma miejsce na przykład w Amazonii, gdzie do niedawna zdarzało się, że ginęły całe grupy etniczne, lecz także wielu zjawisk związanych z dominacją kulturową, relacjami władzy i polityką językową państw. O tych problemach, a także o innych powiązaniach pomiędzy językiem i polityką traktuje publikacja Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales pod redakcją Lenki Zajícovej i Radima Zámeca.

Author Biography

Magdalena Krysińska-Kałużna, University of Warsaw

Doktor etnologii, pracownik naukowodydaktyczny w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW.

Published
2017-07-21
How to Cite
KRYSIŃSKA-KAŁUŻNA, Magdalena. Lenka Zajícová, Radim Zámec (eds.), Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ss. 292. Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, [S.l.], n. 1 (95), p. 79-82, july 2017. ISSN 2081-1152. Available at: <http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al/article/view/28>. Date accessed: 28 may 2020.