O nas

AMERYKA ŁACIŃSKA jest kwartalnikiem analityczno-informacyjnym wydawanym przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W chwili obecnej jest jedynym na krajowym rynku wydawniczym wyspecjalizowanym periodykiem na temat Ameryki Łacińskiej, ukazującym się w języku polskim.

Misją czasopisma jest propagowanie wiedzy o współczesnych i historycznych procesach politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w tym dynamicznie rozwijającym się regionie jakim jest Ameryka Łacińska i Karaiby.

Założone zostało w 1992 roku, a pierwszy numer ukazał się wiosną 1993 roku. W ciągu dwudziestu lat istnienia, nie tylko wytrzymało próbę czasu i konkurencję na rynku wydawniczym, ale również rozwijało się, dostosowując do potrzeb i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, do których zaliczają się pracownicy naukowi, nauczyciele, przedsiębiorcy, studenci szkół wyższych, pasjonaci Ameryki Łacińskiej.

Obecnie czasopismo ukazuje się w dosyć niskim nakładzie 150 sztuk, jednak równolegle archiwalne numery udostępniane są on-line dzięki bazie CEJSH.

Od 16 lipca 2015 roku "Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny" używający nazwy skróconej "Ameryka Łacińska" figuruje w rejestrze dzienników i czasopism jako tytuł prasowy pod pozycją PR 19398.

Czasopismo publikuje prace badaczy z Polski z zagranicy. Stara się również promować prace studentów. Do grona rady naukowej i recenzentów kwartalnika należą uznani polscy i zagraniczni latynoamerykaniści

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism:

Od 2009 roku czasopismo znajduje się na liście czasopism puktowanych MNiSW. Obecnie uzyskało 7 pkt.

Regulamin czasopisma dostepny w formacie .pdf --> regulamin czasopisma "Ameryka Łacińska"

Dane podstawowe:

  • wydawca: CESLA UW, adres: ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa
  • tel. 22-5534214
  • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • ISSN 1506-8900; e-ISSN 2081-1152
  • druk: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
  • czasopismo dostępne również w formie elektronicznej

Procedura recenzowania artykułów naukowych

       Przyjęte przez czasopismo „Ameryka Łacińska” w 2010 roku praktyki recenzenckie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

       Komitet Redakcyjny kwartalnika Ameryka Łacińska dokonuje wstępnej oceny oraz weryfikacji nadesłanych materiałów pod kątem zgodności prezentowanej w artykułach tema­tyki z ogólnym profilem naukowym czasopisma oraz zgodności z wymogami redak­cyjnymi.

Zaakceptowane wstępnie przez Komitet Redakcyjny materiały zostają przekazane, po usunięciu nazwisk autorów, do analizy i oceny dwóm niezależnym recenzentom. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Na koniec roku publikowana jest na stronie internetowej czasopisma, uaktualniana rokrocznie, pełna lista recenzentów.

Przy procedurach recenzenckich stosuje się tzw. double-blind review proces, czyli zasadę podwójnej, anonimowej recenzji.

       Recenzent, przyjmując artykuł do recenzji, składa tym samym deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);

– relacje podległości zawodowej;

– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzyjny) i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.

Po otrzymaniu uwag recenzenta, autor proszony jest o nadesłanie tekstu z uwz­ględ­nio­nymi ewentualnymi uwagami recenzenta w terminie wskazanym przez Redakcję. Niedo­trzy­manie tego terminu będzie uważane za rezygnację z publikacji tej pracy.

Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku zostaje podjęta przez redakcję.

JESTEŚMY INDEKSOWANI W

logo CEJSH

logo latindex

logo copernicusindex

erih logo

INFORMACJE
DLA AUTORÓW

 

Wytyczne dotyczące nadsyłanych tekstów

(pobierz plik .pdf)

Procedura przyjęcia publikacji do druku

(pobierz plik .pdf)

Procedura recenzowania

(pobierz plik .pdf)

Zapora ghostwriting

(pobierz plik .pdf)

Regulamin czasopisma

(pobierz plik .pdf)

Lista recenzentów za rok 2016

(pobierz plik .pdf)

Formularz recenzji

(pobierz plik .pdf)

Witryna www.amerykalacinska.com wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Aby dowiedzieć się więcej o "ciasteczkach." KLIK.

Akceptuje "ciasteczka" na tej stronie. / I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information